La Fondazione
Aggiornamenti
Borse di studio
Artisti
Donazioni
Pubblicazioni
Stampa
Contatti

Poeti:

Vladimir Stročkov
Timur Kibirov
Nikolay Baytov
Mikhail Aizenberg
Sergej Stratanovskij
Elena Shvarts
Boris Chersonskij
Nikolay Zvyagintsev
Maria Stepanova
Dmitry Vedenyapin
Alexander Belyakov
Elena Fanailova
Mikhail Yeremin
Shamshad Abdullaev
Linor Goralik

Artisti:

Olga Florenskaya
Semyon Faibisovich
Nikita Alexeev
Dmitry Tsvetkov
Dmitry Kaminker
Vadim Zakharov
Georgy Litichevsky
Vladimir Shinkarev
Ivan Govorkov
Vera Khlebnikova
Andrey Filippov
Olya Kroytor
Diana Machulina
Natalia Pershina Yakimanskaya
Ivan Lungin

   

 
  © 2006 JBMFF
All rights reserved.

info@josephbrodsky.org